دستگاه لس آنجلس

برای سفارش محصول با شماره های 55257475-55257474-021

لینک ورود به سایت جدید

دستگاه لس آنجلس به عنوان يک ابزار کنترل کيفيت مصالح ، از جمله تخته سنگ ، شن و سرباره مورد استفاده قرار مي گيرد . شکل آزمايش به گونه اي است که  نمونه در درام همراه با گلوله هاي فولادي سخت قرار مي گيرد . پس از چرخش درام دستگاه طي زمان مشخصي ، نمونه ها را برداشته مورد بررسي قرار مي گيرد .

دستگاه اين شرکت با رعايت استاندارد و رعايت ضخامت ورق اصلي درام و همچنين جوشکاري مناسب مي باشد . حرکت اصلي درام توسط يک موتور الکتريکي  1.5 اسب مي باشد که با استفاده از گيربکس دور نهايي درام از 30-33 دور در دقيقه مي رسد .

دستگاه داري تابلو کنترل فرمان مي باشد . همچنين يک تايمر اتوماتيک ديجيتال بر روي دستگاه نصب شده که عمل شمارش تعداد دور و همچنين خاموش کردن موتور را بعد از اتمام آزمايش انجام مي دهد.

تشريح کلي آزمايش سايش سنگدانه با استفاده از دستگاه لس آنجلس

مقاومت به سايش 

 اين پارامتر مقاومت سنگدانه ها را در مقابل عوامل فرساينده مکانيکي نشان مي دهد. اين عامل بويژه در انتخاب سنگدانه هاي مناسب براي تهيه بتن سيماني يا قيري مورد مصرف در پوشش راه و باند فرودگاه داراي اهميت است . در اين ارزيابي از وسيله اي به نام دستگاه سايش  "لس آنجلس" استفاده مي شود . اين دستگاه از استوانه اي توخالي به قطر  داخلي 71 و طول 51 سانتي متر که حول محور افقي قابل دوران است ، تشکيل مي شود . درون اين استوانه متناسب با نوع دانه بندي مصالح مورد آزمايش تعدادي گلوله فولادي به قطر حدود 5/46 ميلي متر و وزن حدود 400 تا 440 گرم قرار داده شده و وزن معيني از سنگدانه مورد آزمايش درون استوانه ريخته مي شود و سپس استوانه مذکور به ميزان 500 دور با سرعت 30 تا 33 دور در دقيقه چرخانيده مي شود .در اثر اين فرآيند ، ضمن برخورد گلوله هاي فولادي با سنگدانه ها ، قسمتي از دانه ها شکسته مي شود . در آخرين مرحله، سنگدانه از استوانه خارج و وزن مصالح عبوري از الک 7/1 ميلي مـتر تعيين و سـپس درصد سـايش لس آنجلس از رايطه زير تعيين مي شود :

درصد سايش لس آنجلس برابر است با A-B  تقسيم بر A ضرب در 100

که در آن :

A= وزن اوليه نمونه سنگدانه

B= وزن سنگدانه هاي مانده روي الک 7/1 ميلي متر

 بديهي است هر چه مقدار درصد سايش محاسبه شده بيشتر باشد ، مصالح سايش پذيرتر و ضعيف تر تلقي مي شوند . بر اساس استانداردهاي ايران مقدار سايش قابل پذيرش براي سنگدانه هاي درشت مورد مصرف در بتن سيماني 40 درصد ، براي مصالح قشر اساس و آستر آسفالتي 40 درصد و براي قشر رويه آسفالتي 30 درصد است.

 درانجام آزمايش لس آنجلس ، حجم مصالح و تعداد گلوله هاي فولادي ريخته شده در دستگاه متناسب با دانه بندي سنگدانه ها تغيير مي کند بنابراين آزمايش در چهار نوع دانه بندي  C ، B، A و D انجام مي شود .

دانه بندي استاندارد سنگدانه ها در آزمايش سايش لس آنجلس

اندازه الک بر حسب ميلي متر

وزن سنگدانه ها در هر اندازه بر حسب گرم

عبوري از

الک

مانده روي

 الک

نوع دانه بندي سنگدانه ها

A

B

C

D

5/37

0/25

25 ± 1250

-

-

-

0/25

0/19

25 ± 1250

-

-

-

0/19

5/12

10±250

10±2500

-

-

5/12

5/9

10±1250

10±2500

-

-

5/9

3/6

-

-

10±2500

-

3/6

75/4

-

-

10±2500

-

75/4

35/2

-

-

-

10±5000

کل

 

10±5000

10±5000

10±5000

10±5000

 

 

وزن و تعداد گلوله هاي فولادي در آزمايش سايش لس آنجلس

نوع دانه بندي

تعداد گلوله هاي فولادي

وزن گلوله هاي فولادي بر حسب گرم

A

12

25±5000

B

11

25±4584

C

8

 20±3330

D

6

15±2500

 


سایر مشخصات :

  • داراي 12 عدد گلوله فولادي ضد سايش
  • سرعت چرخش درام 30-33 دور در دقيقه
  • ميکروسوئيچ شمارنده تعداد دور و خاموش شدن خودکار
  • داراي تابلو برق کنترل فرمان