قالب هاي مکعبي چدني

قالب هاي چدني قالب هاي چدني ابتدا به صورت ريخته گيري ساخته مي شوند و از طريق انجام عمليات ماشينکاري و سوراخکاري ابعاد قالب ها به ابعاد مناسب خواهد رسيد. بايد در هنگام خريد قالب هاي چدني حتما توجه داشت که سطح داخلي قالب صاف و بدون برجستگي باشد. مزايا و معايب قالب هاي چدني تا حد زيادي در خلاف قالب هاي پلاستيک است. اين قالب ها بر خلاف قالب هاي پلاستيکي وزن زيادي دارند و بهاي آنها نيز به مراتب بيشتر يک قالب پلاستيکي است اما داراي يک مزيت بسيار مهم هستند. اين قالب ها از استحکام و عمر بسيار بالايي بخوردارند و براي کاربراني که قصد نمونه گيري هاي متعدد در طول زمان را دارند بسيار مناسب هستند. دليل اصلي استفاده از قالب هاي چدني در ضعف بدنه قالب هاي پلاستيکي است. قالب هاي پلاستيکي در طول نمونه گيري به علت سنگيني داخلي بتن تا حدي در قسمت هاي مياني تغيير شکل خواهند داشت که اين تغيير شکل نمونه را تا حد کمي از حالت مکعب کامل خارج مي کند. با توجه به استحکام بسيار بالاي قالب هاي چدني در صورت نمونه گيري مناسب هرگز شاهد چنين مشکلي در اين قالب ها نخواهيد بود.