قالب هاي مکعبي پلاستيکي

قالب هاي مکعبي پلاستيکي جنس اين قالب هاي از پلاستيک مي باشد. اين قالب ها با توجه به جنس شان بسيار سبک هستند که اين يکي از مزاياي مهم آنها به شمار مي رود. مزيت مهم ديگر اين قالب ها بهاي پايين آنها نسبت ديگر قالب هاي مرسوم است. گذشته از مزيت هاي بالاي اين قالب ها اين قالب ها از عمر و استحکام پايين تري نسبت به قالب هاي چدني و کامپوزيتي برخوردارند. اين نقطه ضعف مهم استفاده اين قالب ها را تنها براي کاربردهاي محدود مناسب مي کند. به طور کلي استفاده از قالب هاي پلاستيکي براي کاربراني که نياز به نمونه گيري متعدد دارند مناسب نيست. قالب هاي پلاستيکي مکعبي از نظر نوع ساخت به دو نوع يک تکه و دو تکه تقسيم مي شوند. استفاده از قالب هاي پلاستيکي يک تکه براي مکان هايي مناسب است که امکان دسترسي به کمپرسور باد در کارگاه وجود داشته باشد چراکه در صورتي که در هنگام نمونه گيري از مواد روان کاري استفاده نگردد نمي توان نمونه را به راحتي از قالب جدا کرد. در قسمت تحتاني اين قالب ها حفره اي در نظرگرفته شده است تا پس از سفت شدن نمونه بتوان از طريق فشار هوايي که از حفره وارد مي شود نمونه را به راحتي از قالب جدا کرد. قالب هاي پلاستيکي مکعبي که به صورت دو تکه ساخته مي شوند از از دو قسمت کناره و يک کفي تشکيل شده اند. در اين قالب ها وجه هاي ال شکل قالب به وسيله چهار پيچ خروسکي به هم متصل مي شوند. اين نوع از قالب ها اين امکان را به کاربر مي دهند تا پس از سفت شدن نمونه از طريق باز کردن پيچ هاي قالب نمونه را به راحتي از قالب جدا کند.