تشريح سيستم هيدروليک جک بتن شکن

دستگاه جک بتن شکن شرکت سرو آزما با سيستم هيدروليک جديد :

اين دستگاه با طراحي سيستم هيدروليک جديد از نظر يکنواختي در سرعت بارگذاري و همچنين صداي کمتر پمپ عملکرد بهتري نسبت به دستگاه هاي مشابه دارد . بدنه جک بتن شکن شرکت سرو آزما با رعايت استاندارد هاي ASTM با بالاترين ضخامت ساخته شده چنانکه هيچ کرنشي در هنگام بارگذاري در مقادير بالا ندارد . در جک بتن شکن سرو آزما از يک موتور تک فاز کلاچ دار يک اسب استفاده شده است . سيلندر و پيستون ( جک بارگذاري ) اين دستگاه با استفاده از اورينگ پکينگ هاي آلماني با بالاترين راندمان کاري و همچنين عمر بالاي سيلندر و پيستون را از نظر نشتي روغن ، تضمين مي کند . نمايشگر جک بتن شکن سرو آزما داراي منويي ساده و قابل نصب به کامپيوتر مي باشد . همچنين جهت کاليبراسون جک بتن شکن از يک منوي ساده و البته دقيق استفاده شده است . سنسور فشار يا پرشر ترانسميتر اين دستگاه 600 بار و ساخت کشور ترکيه مي باشد . اين دستگاه از يک درب فلزي لولايي با سوراخ هاي منظم جهت ديدن نمونه بتن در هنگام شکست ساخته شده است . جک بتن شکن اين شرکت با بالاترين کيفيت ممکن و همچنين قيمت مناسب آماده تحويل مي باشد .

لطفا براي اطلاع از قيمت جک بتن شکن با ما تماس بگيريد ...

در قسمت ساير مشخصات ، مي توانيد اطلاعات کلي دستگاه جک بتن شکن شرکت سرو آزما را مشاهده فرمائيد....  

بررسي و تشريح سيستم هيدروليک جک بتن شکن

سيستم هيدوليک يکي از مهمترين بخش هاي اصلي جک بتن شکن يا بطور کلي قلب دستگاه مي باشد . دليل تمايز سيستم هيدروليک جک بتن شکن با ديگر سيستم هيدروليک هاي عمومي در خروجي دبي يا همان سرعت بارگذاري جک بتن شکن مي باشد .

سيستم هيدروليک جک بتن شکن از اجزاي زير تشکيل شده : مخزن روغن ( باک ) - الکتروموتور - پمپ اصلي - پمپ جانبي ( پرکن ) - شير فشار شکن - شير کنترل فلو - شير تخليه و لوله ها و اتصالات .

دبي خروجي در پمپ هاي عمومي معمولا از 0.5 ليتر بر دقيقه بيشتر مي باشد . و همچنين فشار متعارف پمپ هاي معمولي از 180 تا 350 بار مي باشد . که ما در جک بتن شکن فشار کاري تا حداکثر 600 بار داريم . اين سبب مي شود کليه شيرها و اتصالات و شلنگ ها و در کل اجزاي تشکيل دهنده سيستم هيدروليک توانايي تحمل 600 بار فشار را داشته باشند . ديگر مسئله مهم تنظيم دبي خروجي مي باشد که ما در نهايت به سرعت بارگذاري در سيستم مي رسيم .

دبي اين سيستم ها از 0 تا 2 ليتر در دقيقه قابل تنظيم مي باشد . سيستم هيدروليک جک بتن شکن از دو پمپ تشکيل شده است . دليل استفاده از دو پمپ سرعت خيلي کم پمپ اصلي مي باشد . در نظر بگيريد نمونه بتن را ما وقتي بين دو فک دستگاه جک بتن شکن مي گذاريم 2 سانتي متر فاصله از فک ها باقي بماند . با وجود سرعت کم اين پمپ ما بايد چند دقيقه منتظر شويم تا پيستون اصلي بالا بيايد و به نمونه برسد . به همين دليل از يک پمپ جانبي استفاده شده است که پمپ پرکن ناميده مي شود. اين پمپ وظيفه رسانده پيستون را تا نمونه بتن و همچنين تامين روغن پمپ اصلي را دارد .

از ديگر ويژگي هاي اين پمپ مي توان گشتاور پايين ورودي پمپ را نام برد . در اين سيستم ما از يک موتور يک اسب تکفاز استفاده مي کنيم .

اگر بخواهيم بصورت کلي سيتم هيدروليک جک بتن شکن را تشريح کنيم مي توان آنرا به يک موتور اتومبيل خيلي کوچک مثال بزنيم . گردش الکتروموتور از طريق کوپلينگ ها به ميل لنگ منتقل شده و ميل لنگ حرکت دوراني را به حرکت خطي و انتهاي سوزنها منتقل مي کند . سوزنها در مثال همان پيستون موتور اتومبيل مي باشد . پمپ جانبي روغن را به محفظه سوزن راه مي دهد . هنگامي که سوزن بالا ميرود روغن محبوس شده فشرده مي شود و از پمپ خارج مي شود . شير فلو کنترل يا همان شير تنظيم سرعت بارگذاري وضعيت سوزن ها را به گونه اي تغيير مي دهد که مقدار تزريق روغن کم يا زياد مي شود .

بررسي و تشريح سيلندر و پيستون جک بتن شکن

با توجه به فشار کاري سيستم هيدروليک که تا 600 بار مي رسد ما در سيلندر و پيستون نيز نياز به سيستم آبندي مطلوبي داريم . آبندي سيلندر و پيستون از طريق اورينگ و پکينگ انجام مي شود . جنس اصلي پيستون از فولاد CK45   ساخته شده است که ضمن کار کردن ، سايش پيدا نکند . پيستون بعد از مرحله تراشکاري يک مرحله سنگ کاري مي شود تا صيقلي شود . بدنه سيلندر از نظر ساختار اهميت بسياري دارد . اگر ضخامت بدنه سيلندر به اندازه کافي قطور نباشد احتمال دوپهن شدن يا همان به شکل بيضي شدن مي شود که دراين صورت بعد مدتي کار و زير فشار رفتن سيلندر از شکل خود خارج شده و نشتي روغن مي دهد.  معمولا در جک بتن شکن از سيلندر پيستون يکطرفه استفاده مي شود و برگشت پيستون به حالت اول را از طريقه کشش فنر و به دنبال آن تخليه روغن ، تامين مي شود . کورس پيستون 50 ميلي متر مي باشد که در صورت بالاتر رفتن بيشتر پيستون صدمات جدي به دستگاه وارد مي شود . به همين دليل ميکروسوئيچ مخصوصي تعبيه شده است که در هنگام بالا رفتن بيش از حد پيستون فرمان استپ به موتور صادر مي گردد .

روغن مورد استفاده جک بتن شکن :

جهت تعويض روغن جک بتن شکن از روغن هيدروليک پارس بابک يا بهران با درجه غلظت 46 استفاده مي شود . تميزي روغن جک بتن شکن از اهميت بالايي برخوردار است . در صورت کثيف شدن روغن رسوب وارد پمپ اصلي شده و سوزن هاي فشار را کثيف مي کند و اين عامل باعث اختلال در بارگذاري مي شود . به همين دليل قبل از پمپ يک فيلتر روغن تعبيه گرديده است. و همچنين درب سيستم هيدروليک بخوبي آبند شده تا از ورود گرد و خاک جلوگيري شود .

مقاومت بتن

  در حال حاضر مقاومت فشاري  بتن به عنوان عامل اصلي در ارزيابي خصوصيات فني آن مورد استفاده است . مع هذا در اغلب آزمايشگاه ها مقاومت کششي و خمشي بتن نيز با انجام آزمايش هاي مناسب ارزيابي مي شود .

  • مقاومت فشاري تک محوري بتن :

 بتن در طراحي ستون ، تير و ساير اجزاي سازه اي بتني مورد استفاده قرار مي گيرد . معمولاً ساير مشخصه هاي فني بتن نيز بر حسب تابعي از مقاومت فشاري بيان مي شود و در مجموع اين پارامتر بيان کننده کيفيت عمومي بتن محسوب مي شود . اين ويژگي بتن معمولاً با آزمايش روي نمونه هاي استاندارد استوانه اي يا مکعبي و با استفاده از يک دستگاه پرس يا جک بتن شکن تعيين مي شود .

در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري بتن ، منحني تنش - کرنش ترسم گرديده و آزمايش با افزايش بار تا رسيدن به مرحله گسيختگي ( شکستن نمونه ) ادامه مي يابد . مقدار مقاومت فشاري تک محوري از بار تقسيم بار گسيختگي بر سطح مقطع نمونه تعيين مي شود و به طور نمونه تغييرات آن بر حسب کيفيت بتن بين حدود 20 تا 40 مگاپاسکال است . مقدار کرنش بتن به طور متعارف در مقاومت حداکثر در حدود 0/002cm/cm و در مرحله گسيختگي در حدود 0/003cm/cm است . در شکل زير منحني تيپ تنش - کرنش يک نمونه بتن در آزمايش مقاومت فشاري تک محوري نشان داده شده است .

(شکل ص463)

همان طور که در اين شکل مشاهده مي شود منحني تنش – کرنش در اين آزمايش ابتدا به صورت خطي تغيير کرده و سپس به منحني تبديل مي شود و پس از رسيدن به مقدار حداکثر ، کمي کاهش مي يابد تا به نقطه گسيختگي برسد .

چنانچه شيوه گسيخته شدن نمونه بتن در آزمايش فشاري تک محوري مورد بررسي قرار گيرد ، معمولاً سه شکل گسيختگي به شرح زير قابل مشاهده است :

·  گسيختگي برشي بتن : که در آن دو قطعه فوقاني و تحتاني نمونه تحت زاويه تقريبي 45 درجه برش يافته و سطوح گسيختگي به صورت ضربدري در وسط به يکديگر متصل مي شوند . چنانچه نمونه بتن همگن و بارگذاري به صورت متقارن و با روش صحيح انجام شود ، عموماً اين شيوه گسيختگي رخ مي دهد .

 

·  گسيختگي شکافي بتن : در اين حالت گسيختگي به صورت ايجاد شکاف هاي قائم در نمونه رخ مي دهد . اين شيوه گسيختگي معمولا در شرايطي رخ مي دهد که بارگذاري روي نمونه با دو روش صحيح انجام نشود و يا نمونه همگن نباشد .

 

·        شيوه سوم گسيختگي ، تلفيقي از دو شيوه برشي و شکافي است که بسته به کيفيت نمونه و روش ، آزمايش ممکن است رخ دهد .

در برخي آزمايشگاه ها ممکن است مقاومت فشاري بتن در آزمايش سه محوري نيز تعيين شود . در چنين آزمايشي معمولاً مقاومت بيشتري به دست آمده و نتايج آن در محاسبات مربوط به ستون هاي بتن مسلح کاربرد دارد .