نکات کليدي براي خريد ترازوي زير پايي حمامي

نکات کليدي براي خريد ترازوي زير پايي حمامي

بسياري از کارشناسان معتقدند که توجه افراد به وزن خود بصورت روزانه تاثير مطلوبي در حفظ و نگهداشتن و يا رسيدن به وزن مطلوب دارد و در نهايت اين مراقبت سلامت فردي را در پي خواهد داشت . داشتن يک ترازوي زير پايي حمامي در منزل و مشاهده هر روز وزن خود مي تواند براي شما انگيزهاي باشد براي رسيدن به وزن مطلوب ...

در هنگام خريد ترازوي حمامي براي خود و خانواده تان ويژگيهاي زير را فراتر از قيمت دستگاه در نظر بگيريد ...

اول –  براي خريد يک ترازوي زير پايي مناسب در نظر داشته باشيد که در چه محلي مي خواهيد از ترازو استفاده کنيد . مثلا اگر پزشک هستيد در مطب خود استفاده مي کنيد ، براي منزل يا محل هاي مرطوب مثل استخر ، حمام ، باشگاه و ...

دوم – محدوده وزني شما چقدر است . اين که ترازويي که ميخريد در چه محدوده اي کار مي کند ظرفيت ترازوهاي متعارف در بازار معمولا تا 150 کيلوگرم مي باشد ، اگر وزن شما بالاتر مي باشد بايد در انتخاب خود تغييري دهيد .

سوم –  ترازوي آنالوگ در مقايسه با ترازوهاي ديجيتال از روش قديمي تري استفاده مي کنند که البته دقت آنها به مراتب از ترازوهاي ديجيتال کمتر مي باشد . هر چند قيمت آنها تقريبا مشابه ترازوهاي  ديجيتال مي باشد .

چهارم – به خوانا بودن و اندازه صفحه نمايش ترازو توجه کنيد . آيا وقتي روي ترازو هستيد مي توانيد عدد را به خوبي ببينيد ؟ در صورت ضعيف بودن چشمهايتان از ترازوهاي زير پايي با صفحه نمايش بزرگتر استفاده کنيد . در بعضي ترازوهاي حمامي امکان چاپ ويا خواندن مقدار وزن تعبيه شده است که در صورت نياز مي توانيد از آنها استفاده کنيد .

پنجم – ترازوهاي آنالوگ در ضمن اينکه از دقت پايين تري برخوردارند ولي با چرخاندن پيچ مي توان آن را به سادگي ( صفر ) کرد ولي در ترازوهاي حمامي و ديجيتال اين امکان پذير نمي باشد .

ششم – ترازوهاي زير پايي آنالوگ (عقربه اي ) نياز به باطري ندارند .

هفتم – ظاهر ترازو يکي ديگر از موارد در هنگام انتخاب مي باشد ترازوهاي ديجيتال حمامي داراي رنگ بندي کامل و ظواهر متفاوتي هستند که مي توانيد آن را با محيط مورد استفاده ست کنيد .

هشتم – ويژگيهاي اضافه که در ترازوهاي ديجيتال پيشرفته در نظر گرفته شده مثل ( BMI ) که شاخص توده بدن ،درصد چربي بدن ،سوخت و ساز بدن در حالت استراحت  و عوامل ديگر را اندازه گيري مي کند . حتي بعضي از ترازوهاي حمامي قابل اتصال به کامپيوتر مي باشد و شما مي توانيد اطلاعات را ذخيره و نمودار آن را بررسي کنيد .