مشاوره در زمينه خريد دستگاه کرگيري

تشريح کلي دستگاه کرگيري بتن

براي خريد دستگاه کرگيري بتن با ما تماس بگيريد

****براي مشاهده مشخصات دستگاه کرگيري اينجا کليک کنيد****

تعريف دستگاه کرگيري

دستگاه کرگير يک ابزار قدرتند جهت برش و مغزه گيري در مصالح از جنس هاي مختلفي از نظير بتن ، آسفالت ، سنگ ، آجر ، کاشي و ديگر مواد جامد ميباشد. اين دستگاه از اندازه هاي مختلفي از کوچک که ميتوان آن را بسادگي توسط شخص حمل کرد و يا به بزرگي که آنرا با ماشين آلات مخصوص راهسازي حمل ميشود. دستگاه کرگير يا همان مغزه گير توسط اعمال نيرو هاي مختفي با توجه نوع کاربرد کار ميکند که شامل موتور هاي الکتريکي ، بنزيني و در بعضي موارد هيدروليکي ميباشد. دستگاه کرگيري با توجه به جنس مته ها و نيز جنس مصالح در حين کار اصطکاک و در نهايت گرماي قابل توجهي توليد ميکند که اين نيز بايد به روشهاي مختلفي مهار گردد. در صورت عدم مهار گرماي ناشي از اصطکاک الماسها با مصالح طول عمر مته کم شده و به موتور محرک نيز فشار مي آيد. در موارد مثل کرگيري بتن معمولا از اب استفاده ميشود که ضمن حنک کاري مته از گرد و خاک توليد شده نيز جلوگيري ميکند.

کاربرد دستگاه کرگيري بتن

کرگير يا همان مغزه گير معمولا براي نمونه برداري و يا کاشت آرماتور ويا  بولت در بتن سفت شده ميباشد. عموما زماني از کرگيري استفاده ميشود که دستگاه نظارتي در قبول بتن کار شده در سازه با پيمانکار به مشکل خورده است. شايان ذکر است که در بعضي از کشورها جزو يکي از ازمايش هاي مرسوم و استاندارد براي دستگاه نظارتي ميباشد.

روش کار با دستگاه کرگيري

قبل از کار با دستگاه حتما دفترچه دستگاه را بخوانيد و به جزئيات آن توجه کنيد. اگر مسائل ايمني اين دستگاه جدي گرفته نشود ممکن است به عواقب خطرناکي منجر شود.

1- پين مته : چک کردن پين اتصال بين مته و دستگاه که بخوبي سر جايش نشسته باشد.

2- بدنه مته : بررسي بدنه فولادي مته که عاري از هرگونه ترک باشد. در صورت وجود ترک در هنگام خستگي ناشي از فشار ممکن است به يک شکست فاجعه بار ختم شود.

3-رنگ الماس ها : کنترل تغيير رنگ لبه الماهاي مته که نشان ميدهد مته بسيار داغ کار کرده و مواد خنک کننده بقدر کافي مته را خنک نکرده است. گرم شدن بيش از حد مته هاي دستگاه کرگيري منجر به از دست دادن تنش هسته و يا افزايش احتمال نارسايي تيغه ميشود.

4- عرض الماس ها : چک کنيد که عرض الماسه هاي  فولاد با هم برابر است تا جلوگيري از سايش اضافه گردد.

5- جهت فلش : جهت فلش مته را چک کنيد که با جهت چرخش شفت اصلي همگرا (در يک جهت) باشد. معمولا جهت چرخش دستگاه پاد ساعتگرد (مخاف گردش عقربه هاي ساعت) ميباشد.

6- سلامت الماسها : الماسها يا لبه مته را بخوبي چک کنيد تا ترک يا شکستگي نداشته باشد. اگر در قسمتهاي مختلف شکستگي باشد و فشار کار به قسمتهاي ديگر وارد شد اين نيز منجر به خطراتي هم به دستگاه اصلي و هم اپراتور ميشود.

7-  مواد خنک کننده : عامل هاي خنک کننده مته را کنترل کنيد که ايا با جنس مصالحي که رد حال کار هستند سازگاري دارند يا نه...که به مصالح يا تيغه صدمه نزند.

8-  سرعت مجاز : سرعت گردش موتور با توجه به نوع مته انتخاب شود که معمولا سرعت کاري مجاز بروي مته حک شده است. که در صورت بالاتر بودن سرعت مجاز ،به عملکرد ضعيف و عمر کم مته منجر ميشود.

بعد از اين اپراتور بايد نگدارنده هاي پايه را بخوبي کنترل کند که بخوبي دستگاه روي سطح مستقر شده است.

قبل از شروع کرگيري اپراتور بايد لباس محافظ و مناسب و همچنين تجهيزات ايمني مناسب مثل عينک و دستکش استفاده بکند.

براي تست جهت و درستي همه موارد اپراتور ميتواند قبل از برش يکبار مغزه گيري را در چوب تا ارتفاع کمي تست کند و بعد شروع به کار کند.

درانتهاي کار قبل از خاموش کردن موتور اول مته را از سوراخ زده شده بيرون بکشيد و بعد موتور را خاموش کنيد.

انخاب بهترين مته کرگيري :

انتخاب  يک الماس مناسب جهت کرگيري يکي از مهمترين جنبه هاي انجام برش يا کرگيري ميباشد. به غير از جنبه هاي اساسي مثل اندازه قطر و عمق و ... جنس الماس و نوع آن در کيفيت برش رابطه مستقيم دارد.

انتخاب نوع الماس مته کرگيري مناسب با توجه به جنس مصالح: 

به عنوان مثال در بعضي از بتن ها آرماتور بکار رفته و در برخي از آنها آرماتور نميباشد. يا بعضي از بتن ها از سنگدانه هاي تشکيل شده و بعضي از سنگ هاي خرد شده و يا زمتن گيرش بتن از ديگري طولاني تر بوده و در نتيجه سختي بالاتري داشته است. براي خريد مته هاي کرگيري  بايد به طراحي الماسهاي مته (با توجه به نوع کاربرد)دقت کرد.

مهار گرد و غبار در حين کرگيري بتن : در هنگام برش کاري يا مغزه گيري مصالح بتني ، سنگ ، آجر و ... توليد گرد و غبار ميگردد که حاوي مقدار زيادي کريستال سيليسي ميباشد  اين ذرات بسيار کوچک هستند و در نور معمولي با چشم ديده نميشود. عوارض جسمي جدي مانند سرطان ريه يا سيليکوزيس از عوارض در معرض قرار گرفتن اين ماده ميباشد. روش هاي زير به کاهش و کنترل گرد و غبار ناشي از کرگيري کمک ميکند.

1-  برشکاري يا کرگيري با استفاده از آب (روش مرطوب)

2- استفاده از مته هاي الماس دار به جاي مته هاي سخت کاري شده. چون کار با مته هاي الماس دار با سرعت کمتر و قدرت بيشتر انجام ميشود.

3- از دستگاههاي داراي سيستم اگزوز يا همان تهويه استفاده گردد.

4- در هنگام کار علاوه بر پوشش شخصي اپراتور از ماسک هاي استاندارد استفاده کند.